Nyhet | 2009-05-04 | 15:30

Kärntekniskt mastersprogram på Chalmers

I höst startar Chalmers det nya mastersprogrammet "Nuclear engineering". Programmet utgör de två sista åren i en femårig utbildning till civilingenjör eller, som namnet antyder, Masters of Science. Tanken är att möta branschens ökade behov av civilingenjörer med kompetens inom kärnteknik.

Några av delkurserna:

  • Olika typer av kärnreaktorer
  • Modellering av en reaktorhärd
  • Reaktorsäkerhet
  • Användning och detektering av radioaktivitet
  • Strålskydd
  • Hantering av använt kärnbränsle
  • Värmeöverföring i reaktorn
  • Fördjupning inom valbara ämnen

Vattenfall planerar att erbjuda tjugo examensarbeten år 2011 när studenterna närmar sig programmets slut.

– Vi ser mycket positivt på detta, säger Jonas Eriksson enhetschef på Ringhals personalavdelning. Examensarbeten är ett utmärkt tillfälle för oss att knyta kontakt med blivande medarbetare.

Många nya medarbetare på Ringhals.

2008 anställdes 155 nya medarbetare på Ringhals och även kommande år är behovet av nyrekryteringar stort.

Mer information

Jobba på Ringhals
Ringhals studentaktiviteter
Chalmers (nytt fönster)