Nyhet | 2009-05-04 | 15:30

Kärntekniskt mastersprogram på Chalmers

I höst startar Chalmers det nya mastersprogrammet "Nuclear engineering". Programmet utgör de två sista åren i en femårig utbildning till civilingenjör eller, som namnet antyder, Masters of Science. Tanken är att möta branschens ökade behov av civilingenjörer med kompetens inom kärnteknik.

Några av delkurserna:

  • Olika typer av kärnreaktorer
  • Modellering av en reaktorhärd
  • Reaktorsäkerhet
  • Användning och detektering av radioaktivitet
  • Strålskydd
  • Hantering av använt kärnbränsle
  • Värmeöverföring i reaktorn
  • Fördjupning inom valbara ämnen
Vattenfall planerar att erbjuda tjugo examensarbeten år 2011 när studenterna närmar sig programmets slut. – Vi ser mycket positivt på detta, säger Jonas Eriksson enhetschef på Ringhals personalavdelning. Examensarbeten är ett utmärkt tillfälle för oss att knyta kontakt med blivande medarbetare. [caption id="attachment_100" align="alignnone" width="370" caption="2008 anställdes 155 nya medarbetare på Ringhals och även kommande år är behovet av nyrekryteringar stort."]2008 anställdes 155 nya medarbetare på Ringhals och även kommande år är behovet av nyrekryteringar stort.[/caption]