Nyhet | 2010-01-28 | 16:56

Klart för höjd effekt i Forsmark

Regeringen har idag godkänt Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om att höja den termiska effekten vid samtliga tre reaktorer. Forsmark har sedan tidigare fått tillstånd till effekthöjningen från Miljödomstolen enligt Miljöbalken. Regeringsbeslutet idag avser den del som omfattas av Kärntekniklagen. Nästa steg i tillståndsprocessen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, går igenom det tekniska underlag som Forsmark lämnar in till myndigheten. Effekthöjningsarbetet planeras att pågå vid samtliga tre reaktorer i Forsmark fram till år 2014. Samtidigt moderniseras anläggningarna när gamla komponenter byts ut, vilket innebär att säkerheten höjs. Den totala effekthöjningen blir 410 megawatt. Detta i sin tur innebär en elproduktionsökning med drygt tre terawattimmar, vilket motsvarar Uppsala kommuns elförbrukning under ett år. Maxproduktionen vid Forsmarks kärnkraftverk är idag 25 terawattimmar. Det motsvarar elförsörjningen av hela Stor-Stockholm tre gånger om.
Energi: 1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh Det motsvarar hushållsel till 200.000 hem eller elbehovet hos 50.000 eluppvärmda villor per år.

Effekt: 1 MW = 1 megawatt = 1000 kW 1 kW = 1 kilowatt = 1000 W