Nyhet | 2008-10-21 | 08:00

Klart för nytt kraftvärmeverk i Jordbro

Vattenfall bygger ett nytt kraftvärmeverk i Jordbro med driftstart 2010. Miljötillståndet är nu klart. Den nya anläggningen kommer att producera värme och el med biobränslet returträ.

– Vi ser mycket positivt på att kraftvärmeverket har fått sitt miljötillstånd och nu kan börja byggas. Haninge är en ekokommun och vi tycker att det är viktigt med uppvärmningsalternativ som använder biobränslen. Att Vattenfall dessutom vid den nya anläggningen kommer producera miljöriktig el samtidigt som värme är självklart bra ur miljösynvinkel, säger Yvonne Radestam, ordförande i miljönämnden och hållbar kommun i Haninge.

Redan idag använder Vattenfall biobränslet pellets vid anläggningen i Jordbro. När det är riktigt kallt används även bioolja för att kunna leverera tillräckligt med värme. Biooljan ersatte fossil olja för ett och ett halvt år sedan och därmed minskades utsläppen av fossil koldioxid med 90 procent. Nu fortsätter Vattenfall utvecklingen för att göra värmen så miljövänlig och prisvärd som möjligt.

– I och med att vi investerar i teknik för att kunna elda med oförädlade biobränslen skapar vi bra förutsättningar att hålla en förutsägbar och lugnare prisutveckling för våra kunder. De oförädlade biobränslena kräver mer av anläggningarna men är billigare att köpa in, samtidigt som de ger en positiv miljöeffekt, säger Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden.

För att använda bränslet så effektivt som möjligt kommer värmeverket även att producera el samtidigt som värme. Investeringen beräknas bli 600 miljoner kronor. Spadtaget för den nya anläggningen tas i början av november.

För vidare information, kontakta:

Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden, telefon 070-539 60 05

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladd ner pressmeddelandet

Klart för nytt kraftvärmeverk i Jordbro