Nyhet | 2009-09-10 | 16:44

Klart för start för Forsmark 3

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beslutade i dag att godkänna Forsmark 3 för ännu ett driftår.

Forsmarks Kraftgrupp, FKA, kommer samtidigt att fortsätta analysera och ytterligare konsekvensutreda de omständigheter som gett upphov till styrstavsfrågorna.

– SSM anser att FKA har vidtagit betryggande åtgärder med anledning av de skador som tidigare identifierats i reaktorns styrstavsdelar och Forsmark 3 kan därmed fortsätta arbetet med att producera el till marknaden, säger biträdande kommunikationschef Tomas Hägg.

Forsmark 3 beräknas fasa in på kraftnätet inom 36 timmar och nå full kapacitet på mindre än fem dagar.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13