Nyhet | 2012-09-28 | 08:17

Klartecken för höjd effekt vid Forsmark 2

Forsmark 2

Forsmarks Kraftgrupp har nu fått klartecken från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att inleda provdrift på högre effektnivå vid Forsmark 2. Provdriften planeras att inledas den 15 oktober.

Effekthöjningen vid Forsmark 2 innebär att den termiska effekten ökas från 2 928 megawatt till 3 253 megawatt. Det gör att den möjliga produktionsförmågan vid anläggningen ökar med nästan 1 terawattimme (1 miljard kilowattimmar) per år. Det är jämförbart med årsproduktionen vid två vattenkraftverk av Älvkarlebys storlek.

– Det är bra att vi fått ett positivt besked från SSM, säger Stefan Persson, VD för Forsmarks Kraftgrupp AB. Nu ska vi genomföra provdriften vid Forsmark 2 på ett säkert sätt så att vi efter den perioden kan få tillstånd från SSM att driva anläggningen permanent på den högre effektnivån.

Mer info: Så höjs effekten på Forsmark 2

SSM: Forsmark får höja effekten på Forsmark 2