Nyhet | 2009-09-22 | 16:31

Klimatsignaturer överlämnas till FN

244.388 namnunderskrifter från Vattenfalls globala klimatinitiativ har överlämnats till FN:s officiella miljöprogram "Seal the Deal". Överlämnandet skedde i samband med det pågående klimattoppmötet i New York. Vattenfall har som första energibolag i världen satt som mål att vara koldioxidneutrala 2050.
 
Överlämnande av klimatsignaturer till FN
Vattenfalls VD Lars G Josefsson och Georg Kell, Executive Director, UN Global Compact. (Foto: UN Global Compact/Michael Dames)
 
Antalet signaturer speglar människors stora engagemang i klimatfrågan. FN:s världsomspännande kampanj ”Seal the Deal” har samma syfte som vårt initiativ: att nå ett positivt beslut för klimatet vid COP 15 i Köpenhamn och därför väljer vi att förena de två. Idag lämnar vi över nästan en kvarts miljon signaturer vid FN:s klimatmöte i New York där två tredjedelar av alla världens statsöverhuvud finns på plats, säger Vattenfalls VD Lars G Josefsson.
Närmare en kvarts miljon människor har hittills signerat Vattenfalls klimatmanifest som efterfrågar:
  1. Ett globalt pris på utsläpp av koldioxid
  2. Mer stöd till klimatvänlig teknik
  3. Klimatkrav på produkter