Nyhet | 2011-07-07 | 11:59

Klimatsmart boende inspirerar stadsplanerare

Familjen Lindells erfarenheter av att radikalt sänka sina koldioxidutsläpp med bevarad livskvalitet har väckt stort internationellt intresse. Stadsplanerare i Uppsala, Berlin, Hamburg och Amsterdam tar fasta på erfarenheterna från projektet One Tonne Life. Det framgår av en film från Vattenfalls seminarier i Almedalen 2011. – Jag är förvånad över det stora internationella intresset för vårt försök. Det förstod vi inte från början, hur stor internationell uppmärksamhet det skulle tilldra sig, säger fadern Nils Lindell. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UmSMCpm51CU[/youtube]Projektet inspirerar stadsplanerare i Uppsala, som arbetar med ett eget klimatprotokoll – ett lokalt Kyotoprotokoll för att sänka de klimatpåverkande utsläppen. Det följs också med stort intresse i Berlin, Hamburg och Amsterdam, städer som också samarbetar med Vattenfall i klimatfrågorna. I filmen kommenteras erfarenheterna och sambandet med stadsplaneringen av Åsa Romson, Miljöpartiet, Stefan Henningsson, klimatchef WWW, Kenneth Holmström, stadsdirektör i Uppsala, samt Annika Ramskjöld och Elisabeth Ström från Vattenfall.