Nyhet | 2010-04-27 | 16:00

Knivsta blir värmefotograferat från höjden

Knivsta håller på att dokumenteras med värmekamera från flygplan. Det är Vattenfall som deltar i test för att utveckla ett nytt verktyg för att kartlägga värmeförluster i fjärrvärmenät. Kartläggningen innebär att läckor hittas och insatser kan sättas in på rätt ställe för att minska vattenförbrukningen och säkra leveransen till kunderna.

Genom att ta bilder från flygplan med värmekamera på natten kartläggs områden där marken är varm och man kan misstänka att fjärrvärmeledningar läcker värme. Att söka läckor med termografi har gjorts förut med manuell utvärdering av bilderna. Det som är under utveckling är ny mjukvara som innebär effektivare analys.

- Vi vill självklart få status på våra nät och se var vi ska sätta in insatser för att minska vår vattenförbrukning och se till att kunderna har säkra leveranser av värme och varmt vatten. Därför ställde vi gärna upp med Knivsta som testort när vi fick förfrågan, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Heat i Uppsala.

Testerna görs av företaget Termisk systemteknik och Vattenfall är med och utvecklar verktyget. Natten till idag gjordes en flygning och om vädret tillåter kommer en flygning att göras även i natt. Flygningen görs under drygt en timme mitt på natten på cirka 700-800 meters höjd. Flygplanet startar och landar i Örebro. Efter sommaren kommer bilderna att vara utvärderade och klara att användas för att planera åtgärder på nätet.

Fjärrvärmenätet i Knivsta byggdes i slutet av 70-talet och början på 80-talet. Man byggde med dåtidens bästa teknik och Vattenfall har därför idag äldre ledningar med en isolering som har åldrats genom åren och de läcker värme. Alla varma, fysiska objekt i vår omvärld har en viss värmeförlust, som till exempel hus eller fjärrvärmekulvertar. Vattenfall förnyar nätet successivt genom att ersätta äldre ledningar med moderna vid läckor och andra åtgärder. Vattenfall och våra leverantörer arbetar dessutom kontinuerligt med att hitta mer effektiva material för isolering av våra rör.