Nyhet | 2010-06-22 | 12:17

Kol centralt för Europas energiförsörjning

I media, bland annat i Dagens Nyheter, rapporteras om Vattenfalls ökade investeringar i kolkraft. Sverige har en unik tillgång i vattenkraften. I Mellaneuropa är istället kol grunden för el- och värmeförsörjningen. Ett stort energiföretag på den europeiska energimarknaden måste under överskådlig tid ha kolkraft. Utifrån den förutsättningen arbetar Vattenfall för att minska utsläppen av koldioxid. [caption id="attachment_6601" align="aligncenter" width="400" caption="För fyra år sedan fattades beslutet att utveckla kraftverket Boxberg. Det innebar att även den intilliggande Reichwaldegruvan har öppnats igen."][/caption] Vattenkraften kombinerat med kärnkraft och vindkraft gör att Sverige inte är beroende av kol för sin energiförsörjning, medan en stor del av Mellaneuropas elförsörjning kommer från kolkraftverk. I exempelvis Tyskland kommer över 40 procent av elen från kolkraftverk (totalt 49 procent 2007, enligt statistik från iea.org). Dessutom stod kol för 51 procent av energiförsörjningen i Danmark och närmare 93 procent i Polen. – Tyskland som är Europas viktigaste industriland måste ha säkra energileveranser. Det är i det sammanhanget som man ska se Vattenfalls miljardinvestering i den tyska verksamheten, säger Tuomo Hatakka, chef för chef för Vattenfalls verksamhet i Tyskland och Polen. Säkra energileveranser, miljöhänsyn och rätt prisbild är tre förutsättningar för ett stort energibolag. Det gäller att ha bra balans mellan dessa förutsättningar. Kärnkraften och kolkraften har hög leveranssäkerhet, medan vindkraft har god miljöprestanda. Blåser det inte så måste det dock finnas alternativ till vindkraft. Rening av kolkraftens utsläpp och rigorösa säkerhetssystem kring kärnkraften gör att även dessa kraftslag kan bidra till en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Ändrad mix när energilösningar utvecklas Hög leveranssäkerhet, rätt prisbild och hållbara miljöprestanda förutsätter en mix av flera tillgängliga energislag. Mixen förändras allteftersom framtidens energilösningar utvecklas. Kol står i dag för en betydande del av den tyska energiproduktionen och under överskådlig framtid finns det inte något praktiskt alternativ till brunkol. Kol kommer att behålla sin ställning som det främsta bränslet för energiproduktion under hela detta århundrade och kommer att vara en del i mixen av energiresurser i Tyskland, Europa och hela världen. - Vattenfall vill att elproduktionen ska ha bästa möjliga resultat ur klimatsynpunkt.  Därför satsar Vattenfall kraftfullt på att utveckla CCS-tekniken (Carbon capture and storage), som är en teknik att avskilja koldioxid i förbränningsprocessen och lagra den underjordiskt, säger Tuomo Hatakka. – Det är inte brunkolet som är problemet utan koldioxiden. Vi arbetar med en teknisk lösning som vi tror på. Men vi måste ha säkerhet i vår planering. Vi är säkra på att den lag som gör fortsatt utveckling av CCS möjlig kommer att antas i år.