Nyhet | 2009-06-10 | 12:09

"Kol har en framtid, men inte koldioxidutsläppen"

De andra dagen av energi- och klimatveckan på Norra Latin i Stockholm inleddes av cheferna för Vattenfalls verksamhet i Norden, Hans von Uthmann, och i Tyskland och Polen, Tuomo Hatakka. Elektricitet i ett hållbart samhälle var ämnet för Hans von Uthmanns inlägg under energi- och klimatveckans andra dag. Han började med att framhålla kärnkraftens stora betydelse för Sveriges energiförsörjning idag. Var sjätte kilowattimme el som används i Sverige kommer från Forsmark, påpekade han. - Ny kunskap och ny teknik har tillkommit sedan våra kärnkraftverk byggdes. Idag moderniseras de för att höja säkerheten och effektiviteten i existerande anläggningar, sade han. - Sverige har en mycket speciell situation tack vare kärnkraften och vattenkraften. I Europa kommer över 40 procent av elen från kol, och Europas huvudproblem på detta område är koldioxidutsläppen. Energifrågan förutsätter en balans mellan tre faktorer, underströk Hans von Uthmann:
  1.  Säker energiförsörjning - något som vi i Norden gärna tar för givet, men som inte alls är någon självklarhet i andra länder.
  2.  Stark ekonomi, som är en förutsättning för lönsamhet, jobb och välfärd.
  3.  Klimat- och miljöaspekterna.
I sitt anförande visade han hur Vattenfall arbetar med dessa frågor, för att öka andelen förnyelsebar energi. Bland annat nämnde han att vågkraften troligen kan ge ett väsentligt bidrag på 2020-talet, när tekniken mognat. Tuomo Hatakka framhöll betydelsen av energisektorns modernisering och högteknologiska lösningar. -  Kol anses som en del av problemet, men i själva verket är det koldioxidutsläppen som är problemet. Kol har en framtid, men inte CO2-utsläpp. Med CCS-teknik kan kol bli en del av framtidens hållbara samhälle.