Nyhet | 2009-09-30 | 10:52

Kolla innan du gräver på ledningskollen.se

Kolla innan du gräver på ledningskollen.se

Varje år skadas och förstörs viktiga tele-, Internet- och elledningar vid grävarbeten utförda av både privatpersoner och företag. Kostnaderna är skyhöga – skadorna kostar flera hundra miljoner kronor varje år. Nu finns en webbtjänst som ska få bukt med problemet.

Ledningskollen.se ger besked om ledningar och annan nedgrävd infrastruktur på den plats där ett grävarbete är planerat.

- Med en enda förfrågan får du kontakt med alla ledningsägare som har anmält att de har ledningar nedgrävda i det aktuella området, säger Jonny Nilsson, chef för enheten för robust kommunikation på kommunikationsmyndigheten PTS, som samordnar arbetet med Ledningskollen.se.

- Tjänsten fungerar för alla – privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner. Kolla innan du gräver, är budskapet vi vill få fram, säger Jonny Nilsson.

Kolla innan du gräver på ledningskollen.se

På Ledningskollen.se markerar den som planerar att gräva sitt område på en karta. Då skickas en automatisk förfrågan till alla företag eller myndigheter som kan ha intressen under markytan på grävplatsen. Besked kommer direkt om vilka parter som är berörda och nu kan den som planerar att gräva inleda en dialog med dem som har ledningar i det aktuella området.

Av säkerhetsskäl är inte informationen om ledningarnas exakta placering kopplad mot Internet, detaljerna blir kända i den efterföljande dialogen. Finns ingen utrustning i det tänkta grävområdet, får man besked om det direkt.

Först i Uppsala län, sedan i resten av landet

Ledningskollen.se lanseras med start i Uppsala län. Under perioden 2009-2010 kommer funktionalitet och användarvänlighet att utvärderas. Därefter sker ett successivt införande i resten av Sverige.

Webbtjänsten drivs för närvarande som ett projekt med ett ständigt växande antal intressenter, som av eget intresse deltar i projektet. Ett stort antal företag, myndigheter, kommuner och organisationer är med i Ledningskollen.se.

Mer information

Läs mer i vårt faktablad om ledningskollen.se