Nyhet | 2009-05-15 | 13:39

Kom och se hur skogsrester blir fjärrvärme i Motala

På lördag den 16 maj har Vattenfall öppet hus på kraftvärmeanläggningen i Bergsätter. Allmänheten bjuds in att gå en guidad tur och se hur skogens rester blir till miljömedveten fjärrvärme. Det kommer även att finnas tipspromenad och något lätt att äta.

I våras samlade Vattenfall all sin fjärrvärmeverksamhet i Motala till anläggningen i Bergsätter. Nu sitter administration granne med pannan för att verksamheten ska arbeta så effektivt som möjligt.

– Vi arbetar kontinuerligt med miljöförbättringar. Ett exempel på vad som gjorts nyligen är att genom att optimera drift och förbränning så har utsläppen av kväveoxid minskat med cirka 25 procent, säger Berit Sanded, anläggningschef Vattenfall Heat Nordic i Motala.

På lördag bjuder Vattenfall in Motalaborna till att se det nya kontoret och kraftvärmeverket. Det blir guidade visningar där man får följa skogsresternas väg från att de lastas in i pannan till att det uppvärmda vattnet går ut till villor och företag i Motala,

Bränslet i Motala är förnybart till 95 procent och består till största delen rester från skogsbruk och sågverk som sågspån, flis och bark. Det handlar inte bara om att minska utsläppen, utan även använda bränslet så effektivt som möjligt. Och det har man lyckats med i Motala. Förutom att det blir värme av resterna, produceras även el som är certifierad som grön el.

Vattenfall i Norden har som mål att ha en klimatneutral energiproduktion 2030 och det har vi nästan redan uppnått i Motala. Det gör Motalaborna till miljöhjältar när de duschar och värmer husen.