Nyhet | 2013-05-31 | 20:00

Kommentar om elstörningen på Forsmark 3

Chefen för Forsmark 3, Jan Lundvall, kommenterar gårdagens strömbortfall.

På förmiddagen torsdagen den 30 maj förlorade Forsmark 3, som är kallt avställd för årets revision, en fas av tre av den ordinarie elmatningen från 400 kV-nätet. Anläggningen övergick till dieselsäkrad elmatning, matningen från yttre nät återställdes efter 35 minuter och orsaken till bortfallet, som inträffade vid underhåll på en generator, är åtgärdad och funktionsprovad.

Men vad var det egentligen som hände, Jan Lundvall?
– Reaktorn är konstruerad för att hantera ett totalt strömbortfall från yttre nät vid effektdrift, vilket är anläggningens normala driftläge. Nu fick vi ett delvist strömbortfall under revision när systemen i anläggningen inte drar lika mycket ström som vanligt. Detta medförde att reservsystemen inte slog till automatiskt utan i stället startades manuellt från kontrollrummet.

Är det lika säkert att starta reservsystemen manuellt som automatiskt?
– Ja, det viktigaste när sådant här händer är att hantera situationen på ett bra sätt och det har vi gjort. Såväl automatisk som manuell start av olika delsystem ingår i systemet som helhet.

Borde reservkraftsdieslarna ha startat automatiskt?
– Den här situationen hanteras inte i anläggningens grundkonstruktion, där dieslarna får startas manuellt. Men vi gör bedömningen att skyddet kan förstärkas och arbetet med analys kring olika åtgärder, såväl tekniska som kompensatoriska, har påbörjats.

Nu var reaktorn avstängd, men vad hade hänt om den varit igång?
– Automatiken aktiveras när anläggningen är i drift. Bedömningen baseras naturligtvis på tillgänglig information, men allting tyder på det och analysen av händelsen fortsätter.

Var det någon gång någon fara för säkerheten?
– Nej, anläggningen har hela tiden befunnit sig i säkert läge och frågan om att hela tiden förbättra reaktorsäkerheten är alltid lika aktuell och en ständigt pågående process, säger Jan Lundvall.

 

För mer information kontakta:
Biträdande kommunikationschef Tomas Hägg
tel: 070-3621772
e-post: thg@forsmark.vattenfall.se

Kommunikationschef Claes-Inge Andersson
tel: 070-5300513
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se