Nyhet | 2008-05-15 | 09:15

Kommentar till artikel i Aftonbladet den 13 maj

Johan Ehrenberg anger i Aftonbladet den 13 maj att när en person idag levererar lite el ut på nätet så kan hon inte få pengar för det. Krångliga lagar och höga avgifter till elnätsbolag stoppar. Han menar att Vattenfall svarar att det ”inte går”.

Vattenfall håller med om att lagarna kan förenklas. Det är dessa lagar som gör att det ”inte går”. Vattenfall är positiva till att Lennart Söders utredning föreslår slopad timmätning för den minsta elproduktionen. Nya enkla elmätare möjliggör mätning av både kundens förbrukning och den del som går ut i det allmänna elnätet. Vi är självklart positiva till all ny miljövänlig elproduktion. Vattenfall gör själv stora satsningar på vindkraft och annan sådan elproduktion. Vi vill givetvis medverka till att förbättrade möjligheter för de minsta elproducenterna.

PeO Nilsson och Thorstein Watne