Nyhet | 2010-04-19 | 16:18

Kommentar till artikel om elpriser i Dagens Industri 18 april

På nytt har vinterns höga elpriser hamnat i fokus. I en artikel publicerad 18 april i Dagens Industri talas om energimarknaden som en oligopolmarknad, att det är svårt att förstå hur energibörsen Nordpool fungerar och att kärnkraften stängdes av mitt under den smällkalla vintern. Med tanke på detta finns återigen anledning att förklara vinterns elpriser. Dagens Industri har i artikeln intervjuat privatekonomen Gunilla Nyström på SEB om energimarknaden och elpriserna. Under vissa perioder i vintras steg elpriset kraftigt. Att det rörliga elpriset delvis fluktuerade beror främst på två saker: * Vädret var kallare än normalt i hela Norden vilket leder till ökad förbrukning. * Samtidigt gick kärnkraftverken med reducerad effekt på grund av ombyggnader och driftstörningar. Sammantaget levererade landets kärnkraftverk mindre än normalt. – Tillgång och efterfrågan styr priset. När det plötsligt blir kallt i hela landet ökar efterfrågan. Tillgängligheten på kärnkraft påverkar priset, liksom en pressad vattensituation, säger Sigge Eriksson, ansvarig på Vattenfall för privatmarknaden. – Kunder med fast elpris påverkades inte. Kunder med rörligt pris påverkades. Det rörliga priset sätts som ett genomsnitt av priserna på Nord Pools spotmarknad. Kunden betalar snittpriset under månaden. Kärnkraften moderniseras Kärnkraftverken Ringhals och Forsmark har från våren 2009 genomfört några av de största moderniseringsarbetena någonsin inom kärnkraften i världen. Som exempel kan nämnas att Ringhals 2 har bytt ut hela kontrollrummet inklusive all instrument- och kontrollutrustning och det är viktigt att säkerheten går före en strikt tidsplan. – En viktig förutsättning för kärnkraften har varit det politiska beslut som fattades på 80-talet om att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010. Investeringar som berör säkerheten har genomförts, men inte omfattande investeringar för att säkerställa produktionsförmågan bortom 2010, säger Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls Nordenchef. – Från mitten av 90-talet och ett tiotal år framåt fördes en dialog mellan kärnkraftsbranschen och olika myndigheter om möjligheten att fortsätta producera el i befintliga kärnkraftverk även efter 2010. Resultatet blev att vi i Sverige tagit på oss att modernisera våra kärnkraftsanläggningar, så att de ska motsvara de nya moderna krav som gäller i Europa.