Nyhet | 2008-04-30 | 13:25

Kommentar till en artikel i DI 30/4

Mot bakgrund av en artikel i DI (30/4) där det förekommer spekulationer om Vattenfalls deltagande i en budprocess och bolagets förhållande till ägaren vill Vattenfall lämna följande kommentar:

Vattenfall har som policy att inte kommentera rykten kring bolag som är föremål för spekulationer om uppköp eller sammanslagningar. Vattenfall har därmed inga kommentarer till mediauppgifter om att vi är med i eller har varit med i eventuella budprocesser.

Vattenfall är ett aktiebolag där styrelsen fattar de beslut som ankommer på den enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Den bolagsstyrning som Vattenfall tillämpar finns beskriven här:

Bolagsstyrning

Kontakt: Christopher Eckerberg, t f presschef Vattenfall AB,
telefon: +46 708 145 132