Nyhet | 2009-01-27 | 15:43

Kommentar till "Så luras du på elpriset" - va.se 26 januari 2009

I en artikel som Veckans Affärer publicerat på va.se hävdar Minna Gillberg att klimatneutral el är en flopp och att svenska konsumenter luras. Vidare gör Gillberg följande uttalande; "Vattenfall, som ägs av svenska folket, har gjort en affärsidé av att exportera och sälja vår rena el till smutsiga priser i Europa. Det är helt absurt.”

Vad som är absurt är Minna Gillbergs uttalanden. Elmarknaden har undersökts i ett tiotal olika utredningar de senaste åtta åren och alla har visat att den fungerar som avsett. EU arbetar aktivt för en integrerad europeisk elmarknad. Energikommissionären Andris Pielbags nämner ofta Norden och Storbritannien som exempel på regionala marknader där utvecklingen hunnit längst.

Vad gäller elpriset, som Minna Gillberg kritiserar, så bestäms det med hjälp av marginalprissättning. Det innebär att priset sätts där utbud möter efterfrågan, precis som på råvarumarknaderna för exempelvis stål, olja eller papper. Modellen har stora samhälls-
ekonomiska fördelar eftersom det blir möjligt för billig och miljövänlig elproduktion att konkurrera ut dyrare och mindre klimatvänlig sådan. Vad tycker Minna Gillberg är alternativet till denna prissättningsmodell? Med två helt skilda marknader, vem ska bestämma vem som får köpa den billiga respektive den
dyra elen?

Vidare, det ökade elpriset idag jämfört med hur det såg ut i början av 90-talet har inget med avregleringen att göra, som många kritiker hävdar, utan har i stället sin förklaring främst i ökade skatter och gröna elcertifikat. Priset på olja, gas och kol, tillgången på vatten i de nordiska magasinen samt balansen mellan utbud och efterfrågan är andra faktorer som påverkar elpriset uppåt och nedåt.

Vad gäller import och export av el så resonerar Minna Gillberg som om vi borde ha en stängd nordisk elmarknad. Men så ser det inte ut idag och så vill vi inte ha det. Idag har vi en nordisk elmarknad, där länderna både exporterar och importerar el - samtidigt. Men i takt med att fler kablar och förbindelser byggs så går vi mot en allt mer europeisk elmarknad. Det tycker vi är bra. Återigen, därför att det är så billigare och renare produktion från ett land kan konkurrera ut smutsig och dyr från ett annat.

Men vore det inte bra att ha en stängd marknad som Minna Gillberg förespråkar, där vi varken exporterar eller importera el? Då skulle vi i Norden kunna behålla all vår vattenkraftsel för oss själva? Svaret är nej. Det skulle vara en dålig lösning av miljöskäl och av samhällsekonomiska skäl. Ta vårt nordiska energisystem som exempel. I Norge och Sverige har vi ett stort överskott av vattenkraft under så kallade våtår. Detta är billig och miljövänlig energi som vi kan skicka med kablar till kontinenten och därmed konkurrera ut dyrare fossileldad kraft. På samma sätt har vi under torrår ett importbehov. Att bygga upp ett energisystem utan möjlighet att exportera eller importera skulle dessutom innebära att alla länder behövde öka sin reservkraftskapacitet, vilken oftast är olje- eller kolbaserad. Och med mer vindkraft, som vi vill se mer av men som inte ger lika stabil elproduktion som vatten, kol- eller kärnkraft, så får vi ännu större behov av en integrerad och europeisk elmarknad.

En stängd marknad är därmed inte särskilt bra – vare sig för kunderna, ekonomin eller klimatet. På en öppen och integrerad marknad så kommer däremot utsläppsfri elproduktion mer och mer att slå ut fossilbaserad produktion och det är den effekt vi alla vill se. Då finns ingen plats för protektionism.

Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall och chef Vattenfall Norden

Mer information

Läs hela artikeln på va.se (nytt fönster)
Jämför elpriser på Elpriskollen (nytt fönster)