Nyhet | 2011-01-05 | 12:20

Kommentar till SVT-reportage om kärnkraften

Programmet visades tisdagen den 4 januari i SVT och bland andra medier tar SvD och Aftonbladet upp ämnet. Vattenfall kommenterar att kärnkraftverken måste stå stilla under de revisioner som krävs för att det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraftshistoria ska kunna genomföras. Fram till 1997 fanns det ett riksdagsbeslut om att kärnkraften i Sverige skulle vara avvecklad till 2010. När det slutdatumet togs bort och ingen ny tidpunkt för avvecklande antogs, arbetade Vattenfall fram ett mycket omfattande åtgärdsprogram för kärnkraftverken Forsmark och Ringhals. Totalt satsas cirka 25 miljarder kronor fram till år 2016 för att modernisera och anpassa kraftverken till nya säkerhets- och miljökrav. Forsmark och Ringhals genomgår årliga revisioner där olika delar av anläggningarna gås genom, komponenter byts ut och repareras. Dessutom byts bränsle ut. Torbjörn Wahlborg, vice vd Vattenfall, förklarar varför revisionerna som påbörjades sommaren 2009 drog ut på tiden. – För att säkerställa långsiktig drift av våra kärnkraftverk genomförs det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes. Kärnkraftverken måste stå stilla under tiden dessa moderniseringar görs vilket påverkar produktionen. Vi är de första att beklaga att kärnkraften inte gick för fullt men det är saker vi inte råder över. Revisioner eller besiktning av kärnkraftverk måste göras och vi gör inga avsteg på vår höga säkerhet. Det första kvartalet 2010 blev resultatmässigt bra för Vattenfall Norden trots stillastående kärnkraftverk. Anledningen var att vattenkraften gick mycket bra och att värmeförsäljningen ökade. Samtidigt som revisionerna pågick i kärnkraftverken steg elpriserna på grund av ökad efterfrågan vilket föranlett kritik mot elbolagen. – Vattenfall sätter inte priset på el, det sker via Nordiska Elbörsen. De flesta av våra kunder, 75 procent, har säkrat sig mot höjda elpriser genom att teckna fasta elavtal. De påverkades inte alls av de höjda priserna förra vintern. Men självklart är det beklagligt att en del av våra kunder fick höjda priser. Men marknaden sätter priserna, uppger Torbjörn Wahlborg. Enligt en rapport från Sweco på uppdrag av Fastighetsägarna fick elkunderna i Sverige betala 4 miljarder extra förra vintern på grund av att Vattenfall inte kunde hålla kärnkraftverken i full produktion. En slutsats som Torbjörn Wahlborg inte alls kan hålla med om. – Den summan är fel, den stämmer inte med verkligheten. Den baseras på felaktiga premisser då den inte beaktar de faktiska avtalen. En majoritet av våra kunder har fast elavtal med oss så de betalar samma elpris oavsett vad som hände med spotpriserna Och vidare så vet vi lika lite som någon annan hur revisionerna i flera av landets kärnkraftverk förra vintern slog på spotpriserna. Det var så många enskilda faktorer som bidrog till den ökande efterfrågan, bland annat en kall vinter och den höga elförbrukning som den medförde. Vattenfall gör allt vi kan för att hålla produktionen på topp - det är vår affärsidé. Beräkningar visar att energitillgängligheten i Forsmark och Ringhals i genomsnitt låg på drygt 90 procent mellan 2000 och 2009.