Nyhet | 2007-01-30 | 15:00

Kommentar till TV-programmet Uppdrag Granskning

Uppdrag Granskning har under den senaste tiden, ställt ett antal frågor till Vattenfall om kärnkraft och incidenten i Forsmark i somras. Vattenfall erbjöd sig att besvara frågorna i direktsändning eller i så kallad ”live on tape”, en bandad intervju utan redigering, under måndagen den 29 januari eller tisdagen den 30 januari. Detta kunde inte Uppdrag Granskning ordna. Nedan finns de frågor från Uppdrag Granskning som ställdes, tillsammans med svaren från Vattenfall.

Hur ser Vattenfall på det som hände förra sommaren på Forsmark, så här ett halvår senare?

Vattenfall ser mycket allvarligt på händelsen och på den skarpa kritik som SKI riktade mot Forsmarks säkerhetskultur. Omedelbart startade Vattenfall en omfattande genomgång av vårt säkerhetsarbete både på koncernnivå och i Forsmark. Detta arbete pågår fortfarande och sker med totalinsyn från berörda myndigheter.

Är det den allvarligaste händelsen i kärnkraftens historia i Sverige?

Vattenfall ser mycket allvarligt på händelsen och på den skarpa kritik som SKI riktade mot Forsmarks säkerhetskultur. Omedelbart startade Vattenfall en omfattande genomgång av vårt säkerhetsarbete både på koncernnivå och i Forsmark. Detta arbete pågår fortfarande och sker med totalinsyn från berörda myndigheter.

Det finns kritiker som menar att händelsen var allvarligare än vad Vattenfall vill vidgå?

Berörda myndigheter har haft full insyn i det som skedde. Händelsen är graderad till en 2:a på INES skalan.

Händelsen väckte kanske större uppmärksamhet utomlands än i Sverige, varför?

Det håller vi inte alls med om, händelsen väckte stor uppmärksamhet både utomlands och i Sverige. Inom kärnkraftområdet väcker händelser som graderas enligt INES alltid uppmärksamhet.

Vad har ni lärt er?

Vi har ett ansvar för att ständigt förbättra vårt säkerhetsarbete inte bara vid incidenter utan även i vårt löpande arbete. En viktig lärdom är att vi också har brister i vårt kommunikationsarbete vid en incident som denna. Detta är något vi fokuserar på att komma till rätta med.

Finns det någon mer "filosofisk" slutsats att dra av händelsen, typ konflikter mellan människa-teknik. Har tekniken blivit för komplicerat?

Det finns ingen anledning att dra några filosofiska slutsatser, utan medarbetarna agerade helt enligt fastställda rutiner, teknik och våra säkerhetssystem fungerade som de är tänkta att göra.

"Det våras för kärnkraften" internationellt. Hur ser Vattenfall på det?

Kärnkraftens vara eller inte vara är en politisk fråga.

Har vi tillräcklig kompetens i Sverige?

Vi har mycket hög kompetens inom kärnkraftsområdet och har flera internationella uppdrag. Men på sikt är det viktigt att förnya kompetensen. Vi behöver fler unga som intresserar sig för utbildning inom energiområdet.

Hur ser vattenfall på kärnkraften i Sverige i ett längre perspektiv? Jämför till exempel Finland?

Kärnkraftens vara eller inte vara i Sverige är en politisk fråga.