Nyhet | 2007-05-10 | 14:15

Kommentar till Världsnaturfondens lista “Dirty thirty”

Världsnaturfonden (WWF) har åter presenterat sin lista över de trettio kraftverk i Europa som har de största utsläppen av koldioxid, “Dirty thirty - Europe’s worst climate pollution power stations”.

Fyra av Vattenfalls kolkraftverk finns med på listan: Jänschwalde (plats 4) Boxberg (10), Schwarze Pumpe (14) och Lippendorf (16).

Vi välkomnar att Världsnaturfonden genom sin lista sätter fokus på klimatproblematiken, som Vattenfall tar på stort allvar och arbetar intensivt med.

I ett första steg har WWF valt de 30 största kraftverken och därefter rangordnat dem efter effektivitet. Det innebär att man rangordnat de effektivaste kolkraftverken och bortsett från de mindre kraftverken, som har större utsläpp per kilowattimme. Statistiken visar faktiskt att Vattenfalls kraftverk är bland de effektivaste brunkolskraftverken.

Noteras bör också, att då Världsnaturfonden talar om ”smutsig” kolkraft, avses endast koldioxidutsläpp. Rening från nedsmutsande partiklar, försurande svaveldioxid och kväveoxider och andra ämnen beaktas över huvud taget inte, vilket kan ge ett missvisande intryck.

Årets lista är i stort sett identisk med den som Världsnaturfonden presenterade förra året. Detta visar att klimatarbetet tar tid. Att byta system för energiförsörjning är inte gjort i en handvändning. Det kräver långsiktigt och målmedvetet arbete.

Listan visar att äldre kraftverk måste ersättas av ny teknik för att koldioxidutsläppen ska kunna reduceras. Detta är just vad Vattenfall arbetar med och vi ligger långt framme i denna omställning, i framkant inom branschen med mål som går långt utöver de mål som EU och FN ställt upp.

Vi har nyligen satt som mål att halvera koldioxidutsläppen från koncernens anläggningar till 2030 jämfört med 1990, vilket innebär en minskning från idag med ytterligare 20 procent.

Långsiktigt ska koldioxidutsläppen från Vattenfalls anläggningar minska med i genomsnitt en miljon ton per år fram till 2030 vilket motsvarar utsläppen från cirka 400 000 personbilar varje år.

Under 2007–2011 kommer vi att investera 102 miljarder kronor i förnyelse och utveckling inom produktionen i Norden, Tyskland och Polen.

Agneta Rising
Miljöchef Vattenfall koncernen