Nyhet | 2009-05-30 | 16:02

Kommer du ihåg: Vad är energi, effekt och spänning?

Ström, spänning, effekt och energi. Visst, det där fick man lära sig i skolan, men hur hänger det ihop? Här är en liten repetition för dig som vill friska upp minnet. Elektricitet är onekligen ganska abstrakt. För att göra det mer begripligt kan det vara lättare att om man gör en jämförelse med vatten. Tänk dig en kanal med vatten. Så länge den är helt platt och horisontell står vattnet still, men höjer man ena änden börjar vattnet flyta från ena änden till den andra, som en flod. Ju mer man lutar, desto mer vatten forsar fram. På liknande sätt är det med elektrisk ström. Elektronerna som finns i en koppartråd står still tills vi lägger på en elektrisk spänning. Ju högre spänning, desto högre ström av elektroner.

Jämförelse mellan elektricitet och vatten

Elektrisk storhet: Mäts i: Jämförelse med vatten:
Spänning,U Volt,V Trycket på vattnet i ledningen.
Ström, I Ampere, A Flödet på vattnet när man öppnar kranen.
Motstånd, R Ohm, Ω Kranen i ledningen. Ju mindre motstånd för vattnet, desto mer strömmar det.
Effekt, P Watt, W Hur kraftigt vattnet strömmar ur kranen.
Energi, E Wattimmar Hur mycket vatten som flödat tills kranen stängs.

Några formler:

Effekten = spänning x ström (P=UxI) Energi = effekt x tid (E=Pxt)

Vill du veta mer om el och energi?

Då hittar du mer bra information här.