Nyhet | 2012-03-01 | 17:30

Kommunen backar om byggböter

Östhammars kommun har beslutat upphäva sitt beslut om byggsanktionsavgift mot Forsmarks Kraftgrupp på över två miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden i Östhammars kommun gör en helomvändning i frågan om den byggsanktionsavgift på mer än två miljoner kronor som kommunen utdömde förra året.

- Kommunen medger att det första beslutet var uppenbart oriktigt och därför aldrig borde ha fattats, säger Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef på Forsmark.

Kommunens nya beslut leder till att ingen byggsanktionsavgift ska tas ut, vilket överensstämmer med Forsmarks Kraftgrupps uppfattning att överträdelsen var bagatellartad och att avgiften därför skulle jämkas bort.

För mer information:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef, Forsmark 070-362 17 72, thg@forsmark.vattenfall.se