Nyhet | 2007-03-01 | 09:00

Kommunens miljökontor besökte Bodens kraftstation

Miljökontoret i Bodens kommun besökte i förra veckan Bodens kraftstation.

Besöket i Boden började med att Vattenfalls projektledare Jan-Erik Jansson berättade för miljökontorets anställda om de arbeten som görs vid kraftstationen. Därefter höll miljöchef Sören Ek ett föredrag om det miljöarbete som Vattenfall bedriver.

Bodens kraftstation är mitt uppe i dammsäkerhetshöjande åtgärder. Hela dammkroppen ska höjas med omkring 1,7 meter vilket innebär att körbanan blir i stort sett i höjd med tillfartsvägarna från Bodforsen respektive A8-området. Dessutom kommer en gång- och cykelbana att anläggas. Bredden på körbanan kommer dock inte att öka vilket innebär att fordonstrafiken får mindre utrymme och det kommer att bli svårt att mötas på dammen när den står färdig. Av den anledningen kommer vägskyltar att reglera trafiken över dammen. En mötesplats kommer dock att anläggas mitt på dammen. Förutom arbetena med körbanan förstärks tåbanken.

För att klara av att höja dammen måste de tre delar som körbanan består av, lyftas med domkraft. Varje betongdel väger 380 ton och lyfts för att man ska kunna gjuta nya fundament under körbanan.