Nyhet | 2012-05-08 | 11:17

Kompetens räddade hel industri

Nu får det räcka. Det var den slutsats man kom fram till på Institutionen för mark- och vattenteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm för några år sedan. Men detta var innan Svenskt vattenkraftscentrum (SVC) grundades 2006. Nu utvärderar SVC sin andra treåriga verksamhetsperiod. Åren innan SVC grundades sa man på universitetet att om branschaktörerna inte investerade mer i att utveckla industrin, så skulle det inte längre vara någon idé att fortsätta driva de utbildningsprogram på universiteten som var kopplade till vattenkraft. Ungefär vid den tidpunkten hade den svenska utvecklingen inom vattenkraft och dammteknik (ett vetenskapligt område som existerat i 100 år) stagnerat. Det fanns inga nya stora investeringsprojekt. Svenska universitet kunde inte längre locka till sig lika många studenter till utbildningsprogram kopplade till vattenkraft, och därför minskade naturligtvis även antalet utexaminerade studenter inom området. [caption id="attachment_16684" align="alignleft" width="250" caption="Niklas Dahlbäck, programchef för Vattenfalls FoU-program för vattenkraft och ordförande för en av styrgrupperna vid SVC. Foto: Alf Linderheim"]Niklas Dahlbäck, programchef för Vattenfalls FoU-program för vattenkraft och ordförande för en av styrgrupperna vid SVC. Foto: Alf Linderheim[/caption] Inga viktiga nya framsteg skulle göras Tillverkare av turbiner och generatorer stängde ner sina verksamheter, och byggföretag med kompetens inom dammkonstruktion började se sig om efter uppdrag inom andra sektorer. På något sätt hade det uppstått konsensus ifråga om att den tekniska utvecklingen i Sverige redan nått sin kulmen, och att inga viktiga nya framsteg skulle göras. − Det var allvarligt, säger Niklas Dahlbäck, programchef för Vattenfalls FoU-program för vattenkraft och ordförande för en av styrgrupperna vid SVC. Vi behövde göra något omedelbart, och vi bestämde oss för att etablera SVC som en plattform för att säkra och förstärka Sveriges kompetens och kunskap vad gäller vattenkraft, fortsätter han. Främjar kunskapsutbyte Idag siktar SVC på att vara ett kompetenscentrum för innovativa idéer inom vattenkraftsindustrin. Centrumet ger forskare och studenter en helhetssyn på vattenkraftsteknik och främjar kunskapsutbyte. Framför allt vill SVC att vattenkraften återigen lyfts fram som en förnybar del av Sveriges energiförsörjning. − En av våra viktigaste aktiviteter är att finansiera erfarna forskare, säger Niklas Dahlbäck. De ansvarar för att utveckla hållbar och hög kompetens inom områden som är viktiga för vattenkraft, och som annars inte skulle finnas med i de svenska universitetens läroplaner. Vi har gjort en förändring till det bättre samtidigt som vi skapar en bättre förståelse för branschen. SVC finansieras av Energimyndigheten, forsknings- och utvecklingsorganisationen Elforsk och Svenska Kraftnät i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Industrin representeras i SVC av företag som Vattenfall, Eon, Fortum och Sweco. Vattenfall är centrumets mest aktiva partner i branschen, och företagets andel i programmet uppgår till 25 procent.