Nyhet | 2010-01-26 | 14:15

Konceptstudie för kraftvärmeverk i Norge

Vattenfall Power Consultant fick i förra veckan i uppdrag av Hafslund i Norge att sätta samman en expertgrupp som mycket snabbt ska göra en konceptstudie för ett kraftvärmeverk på 66 MW.

Kraftvärmeverket ska leverera ånga till två industrier, el till nätet och värme till ett planerat fjärrvärmesystem. Huvudbränslet blir RT-flis, men kunden vill ha så stor flexibilitet som möjligt. Detta gäller även ångleveranserna där kunden vill kunna variera volymerna på de olika trycknivåerna inom stora intervall.

För mer information kontakta Lennart Larsson,
telefon 010-47 30 156, mobiltelefon: 0702-58 41 43.

E-post: lennart.b.larsson@vattenfall.com