Nyhet | 2013-07-03 | 14:58

Konkreta mål styr Vattenfall mot mer hållbarhet

Genom att ständigt förbättra sig inom tio utpekade områden ska Vattenfall steg för steg bli en ”smart energy enabler” där hållbarhet står i fokus. [caption id="attachment_20355" align="alignleft" width="240"]Åsa Pettersson Åsa Pettersson[/caption]  - Vattenfalls strategi utgår från tre områden, säger Åsa Pettersson, Vattenfalls hållbarhetschef – hållbar konsumtion, hållbar produktion och hållbar ekonomi. Det första området handlar om att stimulera kunderna till hållbar energianvändning genom att få dem att använda energin mer effektivt och ge dem möjlighet att välja att konsumera när det finns förnybar energi i systemet. - Vattenfall har ett stort ansvar för att hjälpa till och göra det möjligt för kunderna att ändra beteenden genom att leverera smarta energilösningar, säger Åsa Pettersson. Vattenfall kommer också att förändra sin energiproduktion och distribution mot ökad hållbarhet. Det betyder allt mindre CO2-utsläpp och allt mer förnybar energiproduktion. Lönsamhet är en förutsättning för att Vattenfall ska kunna omvandla sin produktionsportfölj. En hållbar ekonomisk utveckling är grunden för hela strategin, säger Åsa Pettersson. - För att visa hur Vattenfall levererar på den övergripande strategin, har vi definierat tre hållbarhetsmål, två för att mäta våra framsteg mot en hållbar produktion och en för att mäta våra framsteg mot en hållbar konsumtion. Målen är konkreta. Vattenfall har satt upp ett målet att nå en CO2-exponering på högst 65 miljoner ton år 2020. - Vi har också sagt att vår tillväxttakt på förnybar energi ska vara högre än för marknaden i snitt.  Vattenfall håller just nu på att definiera det tredje hållbarhetsmålet som handlar om energieffektivisering – hur Vattenfall kan sätta mål på din egna interna förbrukning och dels på hur vi kan hjälpa våra kunder att bli mer energieffektiva, samt på bolagets interna energianvändning. - Hållbarhetsmålen är lika viktiga som de finansiella målen och kommer att styra vår strategi och våra beslut på samma nivå, säger Åsa Pettersson. Utöver dessa tre mål har Vattenfall identifierat ytterligare ett antal områden inom hållbarhet som är prioriterade, och inom vilka vi jobbar med ständiga förbättringar för att bli mer hållbara över tid. Här är alla tio områden som Vattenfall identifierat som prioriterade i arbetet att blir ett mer hållbart företag över tid: Hållbar konsumtion
  •  Erbjuda våra kunder hållbara energilösningar
Hållbar produktion
  • Ställa om vår produktionsportfölj mot mindre CO2 och mer förnybart
  • Sänka övriga utsläpp (ex svaveloxid, kväveoxid, partiklar)
  • Använda resurser mer effektivt
  • Värna den biologiska mångfalden
  • Säkerställa en säker arbetsplats
  • Ta ansvar för de lokalsamhällen som påverkas av vår verksamhet
Hållbar ekonomi
  • Fokus på våra anställda
  • Hög etik
  • Hållbar leverantörskedja
Områdena presenterades på ett seminarium under Almedalsveckan den 3/7 och under sommaren kommer Vattenfall att föra en dialog med sina olika intressenter för att säkerställa att Vattenfall identifierat rätt antal områden. Vill du delta i Vattenfalls intressentdialog?  Skicka ett mail till sustainabilty@vattenfall.com