Nyhet | 2011-11-11 | 08:00

Konst på kärnkraftverket

I entréer, trapphus, lunchrum och korridorer på Ringhals hänger ett stort antal konstverk. Cirka 350 tavlor, skulpturer och textilier – till glädje för anställda, men även för utomstående besökare som kommer till Ringhals för att gå konstvandring.  

Konstvandring på Ringhals

– Man väntar sig kanske inte att det ska finnas så mycket konstnärlig utsmyckning på ett kärnkraftverk, men så är det, säger informatör Ann-Sophie Gustavsson som leder Ringhals konstvandringar och är ansvarig för konstsamlingen.  

Merparten av konsten köptes in under andra halvan av 1980-talet. Som statligt ägt bolag avsatte Vattenfall en procent av anläggningskostnaderna för Ringhals administrationsbyggnader till konstnärlig utsmyckning. Inköpen skedde i samverkan med Statens konstråd, som bidrog med en lika stor summa; 1,5 miljoner kronor. Ringhals har under årens lopp kompletterat konstsamlingen med verk främst från lokala konstnärer.  

Ann-Sophie Gustavsson

 – Våra konstvandringar lockar årligen cirka 500 besökare, berättar Ann-Sophie. På sommaren har vi fasta visningstillfällen, då såväl turister som varbergsbor brukar anmäla sig. Vintertid ordnar vi konstvandringar för förbokade grupper, ofta konstföreningar från olika företag eller liknande.  

I vardaglig miljö
– Konsten hänger i sin vardagliga miljö, det är inte fråga om någon utställning. Man får helt klart se mer av Ringhals som arbetsplats under en konstvandring än vid ett vanligt studiebesök, säger Ann-Sophie.  

Cirka 130 konstnärer finns representerade. Till ytan störst, 18 kvadratmeter, är Olle Kåks oljemålning ”Den rosenfingrade Eos” som hänger i personalrestaurangen. Tack vare dåvarande landshövding Karin Starrin, som fick tavlan till skänks om hon kunde hitta en lämplig plats för den, finns den nu på Ringhals.  

Textilkonstnären och formgivaren Hans Krondahl var en av de konstnärer som ursprungligen fick erbjudande om att skapa konst för Ringhals. Hans väv ”Flora och Pomona” lär ha tagit honom ett år att göra och pryder nu en vägg i inpasseringsbyggnaden till Ringhals 3 och 4. Konstverket har även tillfälligt lånats ut till en utställning av Hans Krondahls samlade verk på Valdemarsudde och Malmö konstmuseum. 

Alla frågor välkomna
Men en konstvandring på Ringhals handlar inte bara om konst. Besökarna har också chans att få svar på sina frågor om Ringhals som arbetsplats, om teknik, energi och kärnkraft. Som inledning på besöket brukar Ann-Sophie visa Ringhals fartfyllda film och besökarna kan se sig om i Infocenter och ställa frågor av alla de slag.  

– Det brukar bli väldigt intressanta samtal. De olika infallsvinklarna ger en lättsam stämning och konst kan ju upplevas på så olika sätt av olika människor. Jag lär mig också mycket om konst av besökarna, som ofta är väldigt kunniga och intresserade.  

– Den vanligaste kommentaren jag brukar få från besökarna är att de lägger märke till att det är snyggt och städat på Ringhals – till och med i verkstadsmiljöerna, säger Ann-Sophie.

Läs mer
Besök Ringhals

Konstverk i elverkstaden

Högt uppe vid taket i Ringhals elverkstad hänger Paul Bendons ”Hund”.