Nyhet | 2009-06-09 | 22:00

Kontaminerad man stoppad vid utpassage

På tisdagskvällen den 9 juni stoppades en man vid utpassering från Ringhals sedan den automatiska avsökningen hade larmat för radioaktivtet.

Mannen - en verkstadsarbetare - kontrollerades och man fann spår av radioaktivitet i hans arbetskläder och skor. Mannen har undersökts noga både med avseende på utvärtes och invärtes kontamination och den dos han utsatts för är mycket låg och inte farlig för hälsan.

Frågetecknet är hur han har fått på sig den radioaktiva smutsen i en verkstad där det inte ska finnas något radioaktivt material. Verkstaden spärrades av och de som arbetade där avsöktes. Ytterligare någon person hade små mängder radioaktiv smuts på arbetskläderna.

Ett intensivt arbete pågår för att söka av verkstaden och spåra det föremål som har gett upphov till nedsmutsningen.

För mer information kontakta

Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen, 0340-66 75 91