Nyhet | 2012-03-21 | 14:10

Kontinuerlig granskning av kärnkraftverkens säkerhet

Kärnkraftverken Ringhals och Forsmark arbetar kontinuerligt, i samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten, med att höja säkerheten i anläggningarna.

I augusti 2011 hittades en gasavtätning – en plugg som används vid svetsarbeten - i sprinklersystemet i Ringhals block 2. Pluggen hade kunnat reducera vattenflödet och därmed försämra effekten i systemet. Fyndet ledde till en inspektion av motsvarande system på Ringhals 4 där en likadan plugg hittades.

Ringhals informerade omedelbart Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om fynden och myndigheten utfärdade ett föreläggande på Ringhals, Forsmark och Oskarshamns kraftgrupp att se över hur rutinerna för driftklarhetsverifiering (DKV) på respektive kärnkraftverk.

Detta har gjorts och Ringhals och Forsmark har tillstånd att köra reaktorerna.