Nyhet | 2010-02-25 | 17:48

Kontrollrummets förlängda arm

Catharina Boström är stationstekniker på Forsmark 3

Catharina Boström, stationstekniker på Forsmark 3.

Stationsteknikerna arbetar på uppdrag av driftpersonalen i kontrollrummet. De utför manuella åtgärder i kraftverket, en spännande och ansvarsfull arbetsuppgift.

En säker och stabil drift är fokus för alla som arbetar på Forsmark och stationsteknikerna har en mycket påtaglig roll i det arbetet.
– En del kanske tror att driften styrs helt av knapparna i kontrollrummet. Ungefär 80-90 procent av driftåtgärderna sköts därifrån, resten är manuella åtgärder som utförs av oss, berättar Odd Hedberg, stationstekniker på Forsmark 3.

Jimmy Andersson och Odd Hedberg är stationstekniker i Forsmark.

Jimmy Andersson och Odd Hedberg.

Som stationstekniker ingår man i något av de skiftlag som arbetar med den tekniska driften av kärnkraftverket. Sju skiftlag arbetar på varje block och i varje skiftlag ingår det två stationstekniker. Provningar av olika system på kärnkraftverket samt objekts- och miljöronder är exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter.

Ett varierande och rörligt arbete och god sammanhållning är några av skälen till att stationsteknikerna trivs så bra i sin yrkesroll.
– Just nu tycker jag att det här yrket är det roligaste som finns. Skiftlaget är som en andra familj för mig, säger Catharina Boström, stationstekniker på Forsmark 3.


Med säker vardagsdrift i fokus
Catharina Boström skolade om sig till stationstekniker