Nyhet | 2010-05-19 | 13:50

Köpenhamns luft blir renare med ny teknik

Några veckor efter invigningen av biomassanläggningen på Fynsverket, har Vattenfall invigt en ny anläggning för biobränsle i Danmark. Det är Amagerverket i  Köpenhamn som fått ny teknik för att kunna elda biobränsle istället för som tidigare kol. Detta minskar Vattenfalls utsläpp av koldioxid i Danmark väsentligt. [caption id="" align="alignnone" width="450" caption="680 000 ton koldioxid kommer sparas när Amagerverket nu går över till biomassa från kol. "][/caption]  - Istället för kol kommer vi nu elda halm- och trä-pellets. Projektet har pågått i mer än fem år och kostat 1,9 miljarder danska kronor. I gengäld minskar vi våra koldioxidutsläpp varje år med upp till 630.000 ton, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Norden. Bränslet till Amagerværket kommer delvis bestå av halm odlat på Själland som kommer förädlas till pellets i Køge och därefter skeppas med båt till verket för att undvika tunga lastbilstransporter genom Köpenhamn. Runt 100 000 ton halmpellets kommer förbrukas årligen, dessutom kommer närmare 300 000 ton träpellets importeras från bland annat från Baltikum. I och med att det gamla kraftverket från början av 70 talet nu fått en ny värmepanna får 85.000 hushåll i Köpenhamn koldioxidneutral uppvärmning.