Nyhet | 2013-10-25 | 13:26

Koreansk manetmixer inget för svenska kärnkraftverk

Massor av maneter proppade nyligen igen kylvattensystemet i kärnkraftverket Oskarshamn som tvingades bromsa sin tredje reaktor. I Sydkorea har en forskargrupp utvecklat robotar som kan strimla 900 kilo maneter per timme. Om detta har rapporterats i bland annat Svenska Dagbladet.

Maneterna i Oskarhamn blev en världsnyhet trots att rören rensades från de slemmiga varelserna inom några dagar. Att maneter ställer till sådana bekymmer är inte unikt för Sverige. För att komma tillrätta med problematiken har en forskargrupp i Sydkorea utvecklat flytande robotar som med GPS och kameror på egen hand identifierar maneter. När de stöter på ett bälte med maneter omringar de dessa och fångar in dem i ett nät. Därefter sugs maneterna in mot propellern och blir till slamsor. Tre samarbetande robotar har kapacitet att strimla 900 kilo maneter per timme, enligt professor Myung Hyun, vid Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Vore det något för Oskarshamns kärnkraftverk, Annika Carlsson, informatör på Eon?
– Intressant, men vi har redan ett antal samverkande rens- och silsystem som fungerar bra. Statens Lantbruksuniversitet, SLU, ger oss förvarningar när det förväntas stora mängder maneter och då anpassar vi oss. I det här fallet bedömdes att det vore bäst att gå ner i effekt och rensa, eftersom det var en ovanligt stor manetinvasion på gång.

Vattenfalls två kärnkraftverk Forsmark och Ringhals drabbas inte på samma sätt som Oskarshamn, eftersom de tar in sitt kylvatten genom stora öppna kanaler vid ytan och inte via undervattenskulvertar.

– Här finns inga rör som det kan bli stopp i, men visst måste vi också kontinuerligt rensa rensmaskineriet som finns vid intagen inne vid verken från både fisk och diverse vattenlevande organismer så att det inte riskerar att hindra inflödet, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef på Forsmark.

Anledningen till att Oskarshamn inte kan ta ytvatten till kylsystemet som Forsmark och Ringhals gör, är att ytvattentemperaturen i viken där Oskarshamnsverket ligger kan bli för hög på sommaren och då blir kyleffekten inte tillräcklig.