Nyhet | 2009-02-05 | 09:07

Kors- och tvärsdagar för gymnasieelever

Gymnasieelever från Forsmarks närområde

Under vintern bjuds gymnasieelever från Forsmarks närområde in för att få lära sig mer om energi, geologi och marinbiologi. Att undervisningen ges utomhus och kräver en aktiv insats uppskattas av eleverna.

Kors- och tvärsdagarna anordnas av Svensk kärnbränslehantering, SKB, i samarbete med Forsmarks Kraftgrupp, FKA, och Östhammars Natur- och teknikskola.
– Syftet är att visa på spännvidden i SKB:s verksamhet och samtidigt få med hela kedjan från elproduktion med kärnkraft till avfallshantering, berättar Linda Bergman, informatör vid FKA.

Bruksgymnasiet i Gimo är en av de skolor som deltagit i utbildningsprogrammet. Eleverna fick bland annat ägna sig åt marinbiologi vid Forsmarks Biotestsjö, där kraftverkets kylvatten mynnar ut. Iförda vadarstövlar tog eleverna sig ut i sjön på jakt efter smådjur och plankton. Fynden hamnade sedan under lupp för att artbestämmas.
– Roligt men kallt, huttrade glada elever.

Sara Eriksson, Bruksgymnasiet

När det var lunchdags hjälpte Forsmarks brandstyrka till med att göra upp eld. ”Hajkbomber” stod på menyn - en blandning med potatis, kassler, grönsaker, kryddor och crème fraiche inlindad i folie som sedan värmdes över öppen eld.

Eleverna fick också gå en geologivandring under jord – i SFR, slutförvaret för radioaktivt driftavfall. Kajsa Englund från SKB tog med dem på en resa i tiden, från Big bang till nutid. De fick också veta hur kärnavfallshanteringen fungerar i Sverige. En lektion om energi och kärnkraft fanns också med på schemat. Inriktningen säkerhet, miljö och el-nytta uppskattades av eleverna enligt den utvärdering som gjordes efter dagens slut.