Nyhet | 2008-08-01 | 09:11

Kort effektnedgång vid Forsmark 1

I samband med ett lastfrånslag på en turbin vid Forsmark 1 igår uppstod ett delsnabbstopp och effekten reducerades.

Turbinen är nu i drift och full produktion beräknar man att nå vid 11-tiden idag.