Nyhet | 2007-09-04 | 15:35

Kort effektnedgång vid Forsmark 2

I samband med en jordfelssökning vid Forsmark 2 uppstod ett så kallat delsnabbstopp och effekten reducerades. Felen är nu åtgärdade och effektökning pågår. Full effekt beräknas nås mitt på dagen i morgon onsdag.