Nyhet | 2010-06-30 | 15:45

Kortad betaltid en följd av nya avtalsvillkor

Vattenfalls kunder i Sverige har sedan 1 juni 2010 kortare tid än tidigare för att betala fakturor. För privatkunder har betaltiden kortats till 15 dagar. Några kunder har reagerat mot förändringen, vilket bland annat di.se och Västerbottens-Kuriren har rapporterat om. Förkortningen av betaltiden är en anpassning till nya allmänna avtalsvillkor som elbranschen och Konsumentverket enats om. De nya villkoren gäller sedan 1 juli 2009, men Vattenfall dröjde till 1 juni 2010 med att tillämpa dem.

Tydligare elräkning

Ambitionen har varit att förenkla och förtydliga elräkningarna. Ju längre tid som går mellan förbruknings- och betalningstillfället, desto svårare är det för kunden att hålla isär tidsperioderna och vad man faktiskt betalar för. Tidigare har en del kunder med månadsfaktura klagat på att de har två fakturor liggande obetalda. Det har hänt att man förväxlat fakturorna och betalat fel. Den enkla principen nu är att den el man använder under en månad betalar man nästa månad. Det gör att man enklare ser kopplingen mellan hur mycket el man använder och hur mycket den kostar. Kunder med månadsfaktura får nu en månads framförhållning, kunder med varannanmånadsfaktura två månaders framförhållning, och kunder med kvartalsfaktura tre månader.

Ändrad förfallodag

Det är lättare att betala fakturan i slutet av månaden tillsammans med övriga räkningar än som tidigare i mitten på månaden två månader efter förbrukningsmånaden. Konsumentverket har krävt att fakturan ska förfalla i slutet av en månad. För Vattenfall innebär de nya villkoren att man får betalt för den tjänst vi levererar 30 dagar i efterskott istället för som tidigare 60 dagar efteråt. Det motsvarar vad som gäller i de flesta andra branscher, till exempel telekom. I branscher som dagspress och hyreslägenheter betalar man i förskott.

Försenade räkningar

Omställningen gjordes under sommaren, då elräkningarna normalt är lägre än andra tider på året. I samband med omställningen råkade Posten få problem med utdelningen, vilket försenade utdelningen av våra fakturor under juni. Försenade fakturautskick, särskilt i semestertider, gör det naturligtvis svårare att betala i tid. Därför har de kunder som drabbades av försenade fakturautskick under juni fått förlängd betalningstid och de som har betalningssvårigheter kan få uppskov. Vattenfall tar heller inte ut förseningsavgifter av kunder som är sena med betalningen.