Nyhet | 2011-05-10 | 10:30

Kraftinsats på Ringhals i sommar

Stora komponenter byts på Ringhals 4 i sommar. Syftet är ännu högre säkerhet och framtida elproduktion.

Ringhals 4
Under sommarmånaderna kommer Ringhals 4 att vara avställd för årlig revision, en revision som i år är betydligt mer omfattande än vanligt. Stora moderniseringar och utbyten av komponenter sker såväl i reaktorsystemen som i turbinanläggningen.

Ringhals 4 uppgraderas med nya ånggeneratorer och ny tryckhållare, nya högtrycksturbiner, lågtrycksförvärmare och mellanöverhettare samt modernisering av turbinernas skydds- och reglersystem.

Christian Lundqvist
– När allt detta är genomfört kommer Ringhals 4 att vara näst intill som ny. Vi gör viktiga investeringar i säkerhet, tillgänglighet och framtida elproduktion, säger Christian Lundqvist, huvudbeställare för förnyelseprogrammet på Ringhals 4. Det är en av de mest omfattande revisionerna i Ringhals historia, men vi har fördelen att kunna ta till vara erfarenheter från tidigare moderniseringar.

Byte av ånggeneratorer
Det största enskilda projektet under revisionen är bytet av de tre ånggeneratorerna, stora värmeväxlare som finns i reaktorinneslutningen på tryckvattenreaktorer. Motsvarande byte har redan genomförts på Ringhals 2 och Ringhals 3, 1989 respektive 1995, och dessutom på över hundra andra kärnkraftverk världen över.

Samtidigt byts även tryckhållningskärlet, vars uppgift är att reglera trycket i reaktorns primärkrets under drift. Bytet av tryckhållaren på Ringhals 4 blir det första i sitt slag i Europa.

Ånggenerator på väg till Ringhals
I början av maj anlände nytillverkade kärnkraftskomponenter med fartyg till Ringhals. Här transporteras en ånggenerator på en radiostyrd specialtransportvagn från Videbergshamn till kraftverksområdet.

Stora och tunga lyft
Komponenterna är stora och tunga och det krävs särskild teknik och lyftanordningar för att genomföra bytet. En ånggenerator väger cirka 334 ton och är nästan 21 meter lång, tryckhållaren väger ”bara” cirka 84 ton och är knappt 13 meter lång.

För att få ut de gamla och in de nya komponenterna tas en transportöppning upp i reaktorinneslutningen. Väggen består av drygt 1 meter tjock betong försedd med en ingjuten tätplåt, kraftig armering samt förspända horisontella och vertikala spännkablar.

För de utvändiga lyften används en gigantisk lyftkran. Kranen är cirka 50 meter hög och kan ges en maximal lyftkapacitet på 660 ton. En glidbana ansluts till öppningen i reaktorinneslutningen och invändigt hanteras komponenterna med stor precision med hjälp av kraftfulla lyftanordningar som tillfälligt sätts upp på traversbalkarna vid reaktorinneslutningens innertak.

Sven-Erik Rosén
– Tekniken för bytet är väl beprövad, säger Sven-Erik Rosén, projektledaren som lett samtliga ånggeneratorbyten på Ringhals. Men det är femton år sedan senaste bytet och under den tiden har många nya krav tillkommit och viss kompetens blivit en bristvara. Sättet vi möter detta på är genom god planering och handlingsberedskap.

Turbinerna moderniseras
Även i turbinhallen på Ringhals 4 kommer det att hända spännande saker i sommar. Nya högtrycksturbiner, lågtrycksförvärmare och mellanöverhettare installeras, vilket innebär slutpunkten för en flerårig modernisering av blockets turbiner, generatorer och transformatorer.

Under revisionen uppgraderas också turbinernas skydds- och reglersystem till digital teknik. Det innebär installation av ny styrutrustning – bland annat nya kontrollskåp, nya instrument och givare i anläggningen och ny bildskärmsbaserad övervakning av turbinsystemen i kontrollrummet. Motsvarande installation gjordes med gott resultat på Ringhals 3 förra sommaren.

 Nya kärnkraftskomponenter lossas
Fartygen har den senaste tiden i det närmaste stått på kö för att leverera komponeneter till Ringhals 4. Här är det nya mellanöverhettare som lossas.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals