Nyhet | 2009-09-25 | 09:58

Kräftinventering i dammarna vid Forsmarks bruk

Just nu pågår den första kräftinventeringen någonsin i vattnen kring Forsmark på uppdrag av Länsstyrelsen. Syftet är att se om den utplanterade signalkräftan har spridit sig.

Projektledare Olof Sandström, Skärgårdsutveckling Skutab AB

Under perioden augusti till september pågår en översiktig inventering av kräftförekomsten genom förenklat provfiske. En av flera undersökningsplatser är dammarna vid Forsmarks herrgård, där man under 1980-talet planterade ut signalkräftor efter godkännande från Länsstyrelsen.
– Resultatet av utplanteringen av signalkräfta i dammarna vid Forsmarks bruk är tämligen okänt och spridningen upp- och nerströms har inte undersökts tidigare. Men det finns uppgifter om att man sett kräftor när man rensat dammarna, säger projektledaren Olof Sandström, Skärgårdsutveckling Skutab AB.

Vid varje provfisketillfälle läggs 50 kräftburar ut. Efter en natt räknas och mäts kräftorna för att därefter släppas ut igen. Som bete återanvänds mört efter provfiske i Biotestsjön.
– I Forsmarksån fanns tidigare ett starkt bestånd av flodkräfta, som sannolikt är helt borta efter kräftpesten som härjat här, säger Olof Sandström.

Resultatet av inventeringen kommer att vara klart i början av oktober och utgöra underlag för bedömning av behovet av fiskevård av kräftor.

Text och foto: Eva Fischer