Nyhet | 2008-06-11 | 08:30

Kriegers flak utvärderar olika fundament

Vattenfalls offshore-projekt Kriegers flak har av Energi- myndigheten fått ekonomiskt stöd för att utvärdera olika fundament. Projektet skall bland annat möjliggöra en samlad utvärdering av olika fundament och främja en teknikutveckling kring grundläggning av vindkraftparker till havs. Resultaten kommer att presenteras vid en konferens i början av nästa år.

Kriegers flak utvärderar olika fundament

I februari 2008 bjöd Vattenfall in till ett seminarium kring olika tekniker för grundläggning, ett femtiotal konsulter från hela Europa deltog. I ett nästa steg av detta projekt har nu engagerats ett flertal konsulter och tillverkare för att designa olika typer av fundament.

Vår huvudkonsult är GrontMij/CarlBro, Danmark; övriga medverkande företag är Aarsleff, Ballast-Nedam, COWI, ISC, MTH, Phil & Son och Ramböll.

Fundamenten dimensioneras för 3,6-5 MW-vindkraftverk, efter de förhållanden som råder vid Kriegers flak; vattendjup, geoteknik och hydrografi. Ett viktigt underlag är de geotekniska undersökningarna som GEO tidigare genomfört i området.

De typer av fundament som kommer att studeras är:

  • Monopile, där ett rör pålas eller borras ner i botten, och på detta rör placeras tornet; denna typ används vid Horns Rev och de flesta engelska projekt, när riskerna vid pålning är minimal och när stålröret inte blir orimligt tung som en följd av krav på styvhet vid ett stort vindkraftverk eller stort vattendjup.
  • Tripod, där en trefot av stål pålas ner i botten och på denna trefot sätts ett rör för tornet; denna typ används vid mellanstora till stora vindkraftverk på vattendjup, där det är behov av större styvhet än vad som kan åstadkommas med en vanlig monopile, eller där risken pålning till 2 meter är väsentligt mindre än risken för pålning till 5-6 meter. Hitintills har dock stora kostnader vid det omfattande svetsarbetet gjort tripoden förhållandevis dyr.
  • Fackverk, där ett fyrkantigt fackverkstorn pålas ner i botten; denna typ används som alternativ till tripod. Övergången mellan fundament och torn är förhållandevis billig, men övergången mellan fundament och ben är kostsam. Konceptet är använt vid Beatrice-projektet.
  • Gravitationsfundament, där en stor betongkonstruktion placeras på botten; denna typ används vid Vattenfalls anläggning Lillgrund samt vid Thornton-projektet i Belgien.
  • Som en kombination av tripod och gravitationsfundament skall även utvärderas en tripod, tillverkad i betong som likt ett gravitationsfundament ställs direkt på botten. Detta är en helt ny typ av fundament.

De olika typerna av fundament har olika fördelar och nackdelar.

Gravitationsfundamentet är en ganska enkel konstruktion, men kan bli kostsam vid stora vattendjup. Dessa fundament är enklast att installera på en jämn sandbotten.

Det ökande stålpriset gör tripod, monopile och fackverks-
konstruktioner allt dyrare. Fördelen är att de fungerar bra även på stora vattendjup. Fackverk har en favör gentemot de övriga stålkonstruktionerna i det att materialbehovet är mindre; nackdelen är att tillverkningskostnaden är hög på grund av alla omfattande svetsarbeten. En monopile pålas eller borras ner cirka trettio meter i botten; detta ställer krav på att det inte finns alltför mycket stora block. Tripoden och fackverket grundläggs mycket ytligare, ”bara” fem till tio meter.

Förutom att beräkna kostnader för de olika konstruktionerna kommer särskilt fokus att riktas mot hur de olika fundamenten kan installeras. Andra viktiga aspekter är miljöpåverkan samt förutsättningar för drift och underhåll; både av vindkraft-anläggningen som sådan och av fundamenten.

Mer information om våra pilotstudier