Nyhet | 2010-09-23 | 15:00

Krisen över i Älvkarleby

Nu kan Älvkarleby andas ut. Kraftstationen som vattenfylldes för två veckor sedan är snart helt återställd.

Älvkarleby vattenkraftverk

För snart två veckor sedan vattenfylldes Älvkarleby gamla kraftstation och de fem aggregaten snabbstoppades. Efter att vattnet pumpats ut genomfördes en besiktning av skadorna och därefter inleddes försök att starta upp aggregaten igen. Två av de drabbade aggregaten producerar nu normalt och spillet, som under nästan två veckor uppgått till omkring 170 kubikmeter per sekund, har nu reducerats kraftigt till endast 10 kubikmeter per sekund.

- Personalen har arbet hårt och gjort ett mycket bra jobb med att få igång anläggningen. Vi har stora förhoppningar om att snart ta de tre återstående aggregaten i drift, säger Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls vattenkraftanläggningar.

Det var en så kallad man lucka, som av misstag lämnats öppen, som medförde att Älvkarleby kraftstation vattenfylldes för snart två veckor sedan.