Nyhet | 2010-05-10 | 16:07

Kulturarv prisas

Marie Nisser-stipendiet på 40.000 kronor delades i år mellan Anna Åberg och föreningen "F.d. Messaurebor". Stipendiet kan sökas av den som vill fördjupa sig i Vattenfalls och energibranschens kulturarv. [caption id="attachment_5832" align="alignnone" width="331" caption="Ingrid Åberg (Anna Åbergs mor som tog emot stipendiet i Annas ställe) och Britta Olsson."]Ingrid Åberg (Anna Åbergs mor som tog emot stipendiet i Annas ställe) och Britta Olsson.[/caption] Anna Åberg, doktorand och forskare vid KTH, fick stipendiet för att kunna genomföra en vistelse vid Massachusetts Institute of Technology i USA, för att där ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inför sin kommande avhandling "Naturgasens historia i Sverige och Norden". Naturgasens roll i det svenska energisystemet har en intressant och lärorik historia som ett av alternativen vid ersättning av kärnkraft, även om dess betydelse som en del i det framtida svenska energisystemet av olika skäl har blivit alltmer marginell. Stipendium till modell av Messaure samhälle Föreningen "F.d. Messaurebor" tilldelades stipendiet genom Britta Olsson för att åskådliggöra Vattenfalls tidigare engagemang vid vattenkraftutbyggnaden i de norrländska älvarna under 1950-talet. Under uppbyggnaden av kraftanläggningar i norra Sverige anlades temporära samhällen. I samband med Vattenfalls uppbyggnad av Sveriges då största vattenkraftverk, Messaure, vid Stora Lule älv växte samhället Messaure fram successivt. Under åren 1957 till 1980 bodde som flest 3.000 personer i Messaure. Idag är Messaure en "spökstad", de flesta husen är rivna och naturen har återerövrat marken. Stipendiet ska användas till att bygga en modell av Messaure för att visa besökarna samhället som det en gång såg ut.