Nyhet | 2011-05-09 | 16:08

Kulturarvskommittén delade ut stipendier

En dokumentation av luftledningar i Stockholmsförorten Hägerstens villasamhälle och en studie av Vattenfalls CSR-arbete delade på prissumman 40.000 kronor då 2011 års Marie Nisser-stipendium på fredagen utdelades på Vattenfalls kontor i Råcksta i närvaro av kulturarvskommittén och inbjudna gäster. Sedan 2008 delar Vattenfall ut Marie Nisser-stipendiet till forskare och andra som bidrar till att öka kunskapen om energibranschens och Vattenfalls kulturarv i Norden. – Årets pristagare visar den stora bredden i Vattenfalls kulturarvsarbete. Att känna till och dra lärdomar av företagets historia handlar inte om nostalgi, utan om självkänslan i företaget, sade Lars Jacobsson, ordförande för Vattenfall Nordens Kulturarvskommitté vid prisutdelningen. [caption id="attachment_11234" align="alignleft" width="370" caption="Årets och förra årets mottagare av Marie Nisser-stipendiet med prisutdelarna. Från vänster: Knut-Erland Berglund, Anna Åberg, Marie Nisser, Lars Jacobsson, Birgitta Biesheuvel, Britta Olsson och David Nilsson."]Årets och förra årets mottagare av Marie Nisser-stipendiet med prisutdelarna. Från vänster: Knut-Erland Berglund, Anna Åberg, Marie Nisser, Lars Jacobsson, Birgitta Biesheuvel, Britta Olsson och David Nilsson.[/caption] Stipendiesumman delades på två I år gick halva stipendiesumman till David Nilsson och Birgitta Biesheuvel för deras projekt ”Elkraft i luften”, genomfört i samarbete med Hägerstens hembygdsförening. I motiveringen sägs: ”I Hägerstens gamla villasamhälle finns fortfarande många äldre luftledningar kvar som ett inslag i gatubilden. Syftet med projektet är att dokumentera det kulturarv som distribution av el via luftledningar utgör och ge en översikt över hushållens elektrifiering inom området.” Det betecknas som ”en värdefull dokumentation av en numera försvunnen gatubild som ger ett tydligt visuellt uttryck för den tidiga elektrifieringen”. Andra halva stipendiesumman fick Knut-Erland Berglund vid ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala Universitet för sitt avhandlingsprojekt ”A long term developemnt of Corporate Social Responsibility (CSR) in Swedish Big Businesses”. Som en delstudie inom projektet kommer han att studera Vattenfalls CSR-arbete. I motiveringen sägs att pristagaren funnit intressant att studera Vattenfall som ett stort statligt företag eftersom samhällsansvar i olika former genom åren utkrävs både av ägare, opinion och allmänhet. ”Hur detta arbete har mognat och kommit att utvecklas till ett normalt inslag i företagets arbete för att motsvara det samhällsansvar som brukar utkrävas vid risksituationer och som ett inslag i många samhällsaktioner, kommer att belysas. Genom att jämföra Vattenfalls CSR-arbete med andra svenska storföretags arbete på detta område, kan författaren bidra till en ökad förståelse för CSR-arbetets roll och betydelse för svenska storföretag och för Vattenfall.” Med vid ceremonin var Marie Nisser, professor emerita vid avdelningen för Industriminnesforskning på KTH i Stockholm. Hon var med i Vattenfalls kulturarvskommitté i 23 år fram till våren 2007.