Nyhet | 2011-10-25 | 13:00

Kundernas frågor i fokus på Reko-möte i Uppsala

På våra Reko-möten om fjärrvärme har kunderna fått större utrymme att ställa frågor och uttrycka sina åsikter. Och det uppskattas. Efter det senaste Reko-mötet i Uppsala ger runt 90 procent av deltagarna mötet fyra eller fem i betyg.

Reko fjärrvärme är en kvalitetsmärkning för fjärrvärmeleverantörer som tagits fram av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Syftet med kvalitetsmärkningen är att utveckla relationen mellan leverantör och kund. Ett företag som är Reko-certifierat måste genomföra ett informationsmöte en gång per år, garantera att kunderna har insyn i företaget och se till att likvärdiga kunder erbjuds likvärdiga villkor.

Rekomöte i Uppsala

– Inom Reko fokuserar vi på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Vi vill skapa möjligheter till och platser för utbyte med våra kunder, och det här är ett sätt att göra det på, säger Anna Zerpe på Vattenfall.

Vattenfall höll ett Reko-möte på Restaurang Heat i Uppsala lördagen 1 oktober 2011. Nästan 90 procent av Uppsalas fastigheter värms med fjärrvärme, och närmare 8 000 personer hade fått en inbjudan till mötet. Det hölls på tre tider under dagen, och de första 110 personerna per tid som tackade ja garanterades en plats.

Vattenfalls Adrian Berg von Linde, Produktionschef Värme, Uppsala, berättade om fjärrvärme i Uppsala och svarade sedan på deltagarnas frågor. Deltagarna kunde gå runt bland Vattenfalls montrar och ställa frågor till och diskutera med Vattenfalls medarbetare. Dessutom fanns en tipslåda där deltagarna kunde lämna synpunkter.

Rekomöte i Uppsala

– Vi har genomfört sådana här möten sedan 2007, men vi vill ge kunderna ännu mer utrymme genom att lyssna mer på dem. Det här mötet handlade mer om dialog än om att vi presenterar verksamheten och informerar om våra erbjudanden. Och vi fick respons direkt från deltagarna, de uppskattade att de fick komma till tals mycket tydligare, säger Anna Zerpe.

Enkäten som Vattenfall skickade ut till deltagarna efter mötet visar att något som var särskilt uppskattat var att deltagarna fick så pass mycket tid för frågor och diskussion med Vattenfalls personal. 94 procent tyckte att de lärt sig mer om Vattenfalls fjärrvärme, och nästan 90 procent vill komma tillbaka till kommande möten.

Vattenfalls Conny Swensson, på BU Heat Communications, är nöjd med resultatet.
- Det känns naturligtvis kul att få så bra respons från kunderna, säger han.