Nyhet | 2010-12-15 | 15:10

Kunskapsbank om elfordon på Facebook

Nu öppnar Vattenfall en sida om elfordon på Facebook. Den blir en guide för alla som har frågor, synpunkter, vill lära sig mer och diskutera elbilar.

Sidan heter ”Elbilsguiden från Vattenfall”. Tanken är att skapa en kanal för att bygga och förmedla kunskap. 
– Vi vet att många är intresserade och har frågor om elbilar. Vår förhoppning är att det successivt utvecklas en dialog och hög aktivitet bland dem som blir vänner på Facebook, så att inte bara vi utan alla medverkande delar med sig av sin kunskap, säger Erik Sundström, kommunikationsansvarig för e-mobility.

Ett hinder för marknadens utveckling är bristande kunskap och förutfattade meningar hos allmänheten om elbilar, anser Erik Sundström.

– Vi lanserar Facebookinitiativet för att skapa dialog, sprida kunskap och ta död på myter, men vi vill samtidigt lyfta upp problem och hinder. Genom våra olika aktiviteter och projekt har vi byggt upp en bred kunskap om elbilar. Vi vill dela med oss av den kunskapen. Till exempel kommer vi att lansera en Elbilsexpert som man kan ställa frågor till.

Facebooksidan är det senaste inslaget i Vattenfalls ambitiösa satsning på e-mobility. Lanseringen i mitten av december riktar sig i första hand till privatpersoner, men även till intresserade företag och andra intressenter. Riktad information kommer att gå till dem som varit intresserade av att bli testförare på elbilar, Vattenfalls kunder, medarbetare och partners, befintliga forum och nätverk för e-mobility samt media, särskilt teknik- och motortidningar.

Läs mer

Vattenfalls arbete med elbilar
Samarbete med Stockholms stad (nytt fönster)
Vattenfall utvecklar elbilen