Nyhet | 2013-10-01 | 13:25

Kvinnliga ledare får stöd av Stella

Att öka andelen kvinnliga chefer i svenskt näringsliv tar tid, men genom mentorprogrammet Stella gör Vattenfall sitt till för att stötta framtida ledarämnen i början av deras karriärer.

Nu firar Stellaprogrammet tioårsjubileum och genomför ett frukostseminarium där Vattenfall och SEB står som värdar. Alla SEB:s och Vattenfalls mentorer och deras adepter är inbjudna. Bland annat presenteras resultatet från intervjuer med tidigare adepter och mentorer och Annika Viklund, chef för Operations Nordic, affärsområde Distribution och mentor i Stella, talar om sina erfarenheter kring mentorskap.

Stella är ett årslångt mentorprogram där 20 kvinnliga studenter matchas med ledande personer i näringslivet. Syftet är att motivera, inspirera och utbilda kvinnliga högskolestudenter i ledarskap och entreprenörskap.

Mona Bergfeldt, som arbetar med ledarskapsutveckling inom Vattenfall Management Institute är mentor för tredje året, tycker att Stella är viktigt ur två perspektiv:

– Dels visar det att vi uppriktigt är intresserade av att knyta kvinnor till företaget och dels ger mentorskapet en fördjupad förståelse för hur unga kvinnor tänker kring vad de söker på en arbetsplats och vad de tycker är viktigt. Personligen ger det också mycket att vara mentor. Att få ge tillbaka och dela med sig av sin samlade erfarenhet från arbetslivet känns bra, säger Mona Bergfeldt.

Vattenfall har varit partnerföretag sedan starten 2004 och mentorerna utgörs av personer som har gedigen ledarerfarenhet. Varje år har tre till fem Vattenfallanställda ställt upp som mentorer för kvinnliga studenter från Kungliga tekniska högskolan och Handelshögskolan i Stockholm. Totalt har Vattenfall bidragit med ett trettiotal mentorer de senaste tio åren.

Bakom Stella står det kvinnliga nätverket Carpe Competencia och initiativtagaren Claudia Suraga som var student på KTH 2003. Hon saknade ett kvinnligt nätverk som kunde utbilda kvinnliga högskolestudenter i ledarskap och ge ökad insikt i svenskt näringsliv. Undersökningar visar att det är viktigt med förebilder och det tog Claudia Suraga fasta på.

– För att få en långsiktig positiv förändring är det viktigt att inspirera till chefskap genom att lyfta framgångsrika ledare – både kvinnor och män. Det finns en nyfikenhet att veta hur andra har gått tillväga, säger hon.