Nyhet | 2010-02-22 | 21:00

Kyla och reducerad effekt orsakar högre elpris

Sträng kyla och nedsatt kapacitet i kärnkraftverken har gett nya toppar i elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. ”Hur konsumenter med rörligt elpris påverkas vet vi i slutet av månaden, eftersom det rörliga elpriset sätts utifrån det genomsnittliga dygnsmedelpriset för hela månaden”, säger Sigge Eriksson ansvarig för privatmarknadsförsäljningen på Vattenfall.

Sigge Eriksson har räknat ut att hittills i februari ligger snittpriset – exklusive moms och andra påslag – på 89 öre per kilowattimme, jämfört med 67 öre i januari, 50 öre i december 2009 och 39 öre i november 2009.

Spotpriset på elbörsen Nord Pool varierar efter tillgång och efterfrågan. Måndagen den 22 februari blev dygnsmedelpriset fem kronor per kilowattimme. Att det steg så kraftigt beror främst på två faktorer:

 • Vädret under måndagen var runt tio grader kallare än normalt i hela Norden vilket leder till ökad förbrukning.
 • Samtidigt går kärnkraftverken med reducerad effekt på grund av ombyggnader och driftstörningar. Sammantaget levererar landets kärnkraftverk 60 procent av normal kapacitet.
 • – Vi kör reservkraftverket i Stenungsund och dieslarna samt gasturbinerna på Gotland, säger Lars Joelsson, chef för Vattenfalls produktionsledning. Som vanligt har vi bjudit in all Vattenfalls tillgängliga kraft på marknaden.

  Det är i första hand stora förbrukare inom den elintensiva industrin som påverkas av de höga priserna på Nord Pool, och som under enstaka timmar betalar över tio kronor när efterfrågan är som störst.

  För privatkunder med rörligt avtal innebär pristopparna på Nord Pool, att det genomsnitt under månaden som en kund med rörligt elavtal får betala, höjs. Privatkunder med fast elpris påverkas bara av den ökade förbrukningen på grund av kylan.

  – Det konsumenter kan göra för att minska sina elkostnader är att försöka minska sin elförbrukning så gott det går, säger Sigge Eriksson. De som väntar en dyr elräkning och har svårt att betala allt på en gång, brukar kunna få dela upp betalningen.

  Det är tredje gången i vinter som dygnsmedelspriset stiger kraftigt på Nord Pool. Den 17 december 2009 blev dygnsmedelpriset 2 kronor och 61 öre per kWh och den 8 januari 2010 blev det 3 kronor och 4 öre.

  Under både december och januari var de rörliga priserna lägre än under september 2008 men februari ser ut att bli avsevärt högre.

  Redan i morgon har dygnsmedelpriset sjunkit från dagens 5 kr/kWh till 1,44 kr per kWh.

  Läs mer om ...

  Priserna på elbörsen Nord Pool