Nyhet | 2009-12-17 | 09:06

Kylan och energiförsörjningen

När kylan sätter sina klor i landet stiger elförbrukningen och marginalerna för vad elförsörjningen klarar krymper. Detta rapporteras om i media, i bland annat SVT, SR Ekot och SvD. Situationen förväntas bli besvärlig under torsdag eftermiddag-kväll, då det saknas cirka 5000 MW i inhemsk produktionsförmåga jämfört med om all produktionskapacitet varit tillgänglig. I Ringhals och i Forsmark är totalt tre reaktorer under förlängda revisioner. Därutöver har Ringhals 3 i tisdags stängts ned för att åtgärda ett mindre läckage. Att dessa reaktorer står stilla är otillfredsställande men givetvis måste säkerheten alltid gå först. [caption id="attachment_3412" align="alignnone" width="450" caption="Vattenkraftverket i Akkats producerar 565 Gwh om året"]Vattenkraftverket i Akkats producerar 565 Gwh om året[/caption] De nordiska länderna har normalt sett en god marginal i produktionsförmåga och skulle med utökad överföringskapacitet kunna leverera en betydande volym koldioxidsnål el till kontinenten, vilket vore bra för klimatet. Samtidigt skulle en förstärkning av överföringskapaciteten medverka till att göra vår försörjning mer robust genom att importmöjligheterna skulle stärkas för situationer som den vi just nu upplever.