Nyhet | 2012-11-06 | 09:07

Kyltorn lyftes på plats

Arbetet med att lyfta upp de 10 kyltornen på taket till anläggningen för kylproduktionen vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala är i full gång. Projektet, som drog igång i fjol, är ett energi- och miljösamarbetsavtal där Vattenfall Värme och Akademiska Hus samverkar om energiförsörjning till fastigheterna i syfte att minska miljöpåverkan. Det omfattar till exempel komfortkrav, temperaturnivåer och effektstyrning. Genom den nya lösningen tillgodoses kylbehoven bättre och man kommer att nyttja kylan i luften på vintern och använda spillvärme för produktion av kyla sommartid. Projektet med att färdigställa hela anläggningen för kyla beräknas vara klart till april 2013. - Vårt deltagande i Uppsala Klimatprotokoll har spelat en viktig roll för att kunna sluta det här avtalet. Detta och andra aktiviteter har nu börjat ge resultat i form av skräddarsydda kundlösningar och tack vare det exemplariska och ömsesidiga samarbete vi har med Akademiska Hus, har vi tillsammans utvecklat en hållbar energi- och klimatmässig lösning. Det här är den största enskilda affären Vattenfall Värme har gjort i Sverige, säger Adrian Berg von Linde, anläggningschef Vattenfall Värme i Uppsala.