Nyhet | 2011-05-23 | 13:11

Kylvattenkanalernas beväxtning undersöks

Den planerade effekthöjningen vid Forsmark 1 innebär bland annat ett ökat kylvattenflöde. För att undersöka om och hur beväxtningen i de kanaler som leder kylvattnet kommer att påverkas kontrolleras bland annat hur hårt diverse djur på kanalernas väggar sitter fast.

Det havsvatten som kyler reaktorn leds genom ett antal underjordiska tunnlar (kylvattenkanalerna) och pumpas in i anläggningen via huvudkylvattenpumpar. Flödet i Forsmarks alla huvudkylvattenpumpar är tillsammans lika stort som flödet i Dalälven.

För att anpassa anläggningen till en högre effekt har huvudkylvattenpumparna modifierats under årets revision. På grund av bland annat detta arbete har kylvattenkanalerna tömts och därmed kan man passa på att undersöka kylvattenkanalernas status och beväxtning.

Mer vatten kommer att flöda i de underjordiska tunnlarna efter en effekthöjning och därför utreds hur beväxtningen på tunnlarnas väggar kommer att påverkas.
– Vi tittar bland annat på frågor som tillväxt, artflora och framtida rengöringsfrekvens, berättar Jan Nygren, ansvarig för utredningen.

I tunnlarna lever arter som blåmusslor, havstulpaner och ”aphår” (ett nässeldjur). Två biologer från Stockholms universitet har besökt Forsmark för att undersöka tunnelväggarna.

Kylvattenkanalerna till Forsmark 1 undersöks

 
– Vi undersökte bland annat vilka arter som lever på väggarna och hur hårt de sitter fast. Vi vill ta reda på om det ökade vattenflödet kommer att påverka livet där nere, säger Jan Nygren.